Selskap & Konferanse

Verpelstad Gard har tilrettelagt for arrangement som bryllaup, bursdagsselskap, jubileum av alle slag, blåturar o.l.

Ein får ein meditativ oppleving når ein besøker Verpelstad Gard, årsaka er nok den fantastiske naturen som omkransar plassen og som er hovud kjelda til denne kjensla. Men lokalane inne medverkar også sterkt. Vekke frå storbyens stress og jag kan ein sitta og verkeleg konsentrere seg om de oppgåver ein er komen til Vepelstad Gard for å utretta. Ein unik og sjeldan plass kor alle typar møte, kurs, konferanse, workshop og selskap av ymse slag vil kunne få full fokus og glede. Ingen reiser frå Verpelstad Gard utan begeistring og positive opplevingar, folket kjem tilbake fleire gonger.

Vi har serveringsplasser til 80 personer, som vil bli tilbudd gardsmat som er laga på garden.

Ta ein titt på vår rikhaldige meny