sagblad_a

Dimmensjon tømmer

Verpelstad Sag kan skjære tømmer på diameter 480mm

Leigeskur og tørking

Har du eige eller innkjøpt tømmer kan du få leigeskjært og kaldtørke dette hos oss.

Leige plass til tørking av skurlast
Skurlasten bør umiddelbart etter saging tørkes til ca. 20%,
og helst uavbrutt tørkes fram til sluttfuktighet på 12% ± 3%.
(Rekn med 1 tomme pr år i tørknings-inntrengning i treverket, dvs er
planken 2" tykk, så trenger den 1 år. Er det en 6" laftestokk, trenger
den 3 år. Forut satt at det ligger blikk med «lufting» over stabelen,
og med strø mellom hvert lag. Det siste også for å stabilisere
vridinga av materialane i uttørkningen.)

timber

sagblad

Informasjon om leige av sag

Bruk skjema under.

Ta kontakt for informasjon og pris

[contact-form-7 id="877" title="Ta kontakt om leigesaging"]